Haga-BrunnsvikenNytt

Föreningen ger ut ett tvåsidigt blad,  Haga- BrunnsvikenNytt,  som sänds till våra medlemmar två gånger per år. Bladet innehåller ingresser till längre artiklar, som återfinns på denna hemsida. Dessutom finns notiser om aktuella händelser inom föreningens intresseområde.

Innehållet i artiklarna är en blandning av kulturhistoria och aktuella stadsplaneringsfrågor allt för att vidga synfältet kring Nationalstadsparkens historia, nutid och framtid.

Utgivna nummer

Det första numret gavs ut i november 2014.

Haga-Brunnsviken Nytt nr 1/2017

Haga-Brunnsviken Nytt nr 2/2016

Haga-BrunnsvikenNytt nr 1/2016

Haga-BrunnsvikenNytt nr 2/2015

HagaBrunnsvikenNytt nr 1 2014 (november)

Haga-Bladet

Tidigare gav Haga-Brunnsvikens Vänner ut Haga-Bladet.

Haga-Bladet 

Print Friendly, PDF & Email