Hagadagen 2016: Almqvistjubileum

Almqvist1-150x150 (1)

Carl Jonas Love Almqvist, 1793-1866.

”Ack, och ändå – Varför är den goda dum – Varför är den kloka ond – Varför är allt en trasa?” frågar sig Carl Jonas Love Almqvist i Jaktslottet, Törnrosens bok.  

2016 års Hagadag ger alla chans att återupptäcka denna vår mest demoniske, mångsidiga diktare vars förbryllande blandning av fantasi och verklighetsflykt faktiskt påminner om dagens populära fantasilitteratur. Carl Jonas Love Almqvist född 1793, död 1866.

Vi ger föreställningen ”Almqvist och kärleken” med utdrag ur hans mest berömda verk ”Det går an” och ”Drottningens juvelsmycke”.

Tidiga åren

Pojken Love växer upp i ett religiöst, politiskt radikalt hem i idylliska Mälardalen, omhuldad av sin naturdyrkande mor, sin driftige far och morfadern publicisten Gjörwell. Han är ofta ensam, läser mycket och strövar i naturen. Fadern hade som krigskommissionär uppsikt över de ryska krigsfångar som fick arbeta på byggandet av Gustaf III:s Haga slott, den nuvarande ”ruinen”. Haga slott byggdes av Gustaf IV Adolf och ritades av morbrodern, Gjörwell den yngre. Idag är det kronprinsessparets bostad.

När Love är tretton år dör modern. Två år senare studerar Love tysk och fransk filosofi vid Uppsala universitet i ett sökande efter alltings mening.

Efter åtta års studier är han magister, anställs vid ecklesiastikdepartementet, skriver i ”Vad är kärlek? ” om känslolöshet och hyckleri, och inträder i nystartade Manhemsförbundet som ska omskapa hela nationen genom en kristna svenska medborgaruppfostran.  Företaget misslyckas. Det leder vidare till romanen ”Amorina, Den förryckta lefnadslopp och sällsynta bedrifter”, där han i en rad bilder  låter  demoniska, rätt galna människor uppträda. Tyvärr brinner upplagan upp i en magasinbrand och boken kan inte utges förrän efter tjugo år.

Bonde och sedan lärare

Almqvist flyr Stockholm, etablerar sig som bonde i Värmland, gifter sig och får sonen Ludvig. Två år senare är han tillbaka i Stockholm, som lärare först på Karlberg och sedan nystartade Elementarskolan. Han skriver läroböcker i grammatik och rättstavning och blir skolans rektor. Nu skriver han också ”Songes”, musikaliska dikter framsprungna i en stundens ingivelse.

Drottningens juvelsmycke

1834 publicerar Almqvist sin mest lästa och hyllade roman ”Drottningens Juvelsmycke” där alla, män som kvinnor, förälskar sig i teaterbarnet Azoras Lazuli Tintomara och blir galna.

Det går an

Fem år senare kommer ”Det går an”, på ytan vardaglig historia om det unga paret Sara och Albert, som träffas på en resa och beslutar sig för att leva samman utan att vara gifta.

Utgivningen av Det går an orsakade en av den svenska litteraturens största debatter. Tidningarna skriver för och emot. De flesta av de forna vännerna vänder sig från honom. Flera författare skriver följdberättelser, några som uppbyggelse-berättelser, andra pornografiska fantasier.

Almqvist tvingas lämna skolan, blir journalist på Hiertas liberala Aftonbladet och analyser hur samhällets institutioner – stat, äktenskap och kyrka – kväver människors möjligheter till lycka i den stora programskriften Europeiska missnöjets grunder. Frihet och rättvisa ska gälla alla människor, oavsett kön eller klass.

Flyr landet

Almqvist är nu en radikal demokratisk liberal, men hamnar i ekonomiskt trångmål. Han lånar pengar av en ryttmästare von Scheven, och anklagas, fyllda sextio, för att ha försökt förgifta procentaren, och flyr som efterlyst till USA.

På väg tillbaka till Sverige får han veta  att han alltjämt är efterlyst. Dottern Maria hinner inte besöka  sin far i Bremen där han dog 26 september 1866 och begravdes i en fattiggrav.

Återupprättad och återupptäckt

Vid sin död var han litterärt bortglömd, skandaliserad och förtigen. Men det förändras. 1901 flyttas Carl Jonas Love Almqvist till Gjörwellska familjegraven. Verner von Heidenstam talar vid graven och Ellen Key hyllar honom som Sveriges modernaste diktare.

Nu återupptäcker vi på Hagadagen denna vår mest demoniske, mångsidiga diktare vars förbryllande blandning av fantasi och verklighetsflykt faktiskt påminner om dagens populära fantasilitteratur.

Gunnel Bergström Haga-Brunnsvikens vänner, Olof Holm Almqvistsällskapet

Mer information

Almqvistsällskapet

Print Friendly, PDF & Email