Seminarium 2017

Seminarium Program 29 mars, 2017

Läs mer om programpunkterna (pdf 621 kB)

Livsnödvändiga lungor i stadens närhet

Dagens krav på kulturlandskapet – att klara försörjning och rekreation

Grönområden i Stockholms närhet är livsnödvändiga av flera skäl. De stärker vår hälsa och ger möjligheter till rekreation, ger biologisk mångfald och samhällsnyttor för vatten, luft och klimat. Men det gamla kulturlandskapet hotas av vägar och nybyggen.

Årets seminarium i Haga-Brunnsvikens Vänner handlar om kulturlandskapet och ekosystemtjänster med utgångspunkt från Bergiusdalgången, som ligger mellan Lappkärrsberget och Naturhistoriska riksmuseet.

På 1500-talet var det en av Östra Lidarne gårds ängar och hette då Skeppsbroäng. Långt senare blev den experimentalfält. Nu går en bred väg genom dalen, resterna av en tidig förberedelse för Östra länken.

Välkomna! Märtha Angert Lilliestråle
Hur hanterar kroppen långvarig stress Töres Theorell, professor
Grönområden i staden och människors hälsa P.O. Östergren, professor i socialmedicin och global hälsa, Lunds universitet
Skeppsbroäng, en agrarhistorisk översikt Lotta Leijonhufvud, fil. dr i agrarhistoria
Samhällsnyttor av grönområden i städer Thomas Elmqvist, professor i naturresurshushållning vid Stockholm Resilience Centre
Från odlingslåda till hektar – Stadsnära odling i Göteborgs stad Martin Berg, planeringsledare, Fastighetskontoret Göteborg
Stockholms stad och ekosystemtjänsterna Katarina Luhr, miljöborgarråd i Stockholm, Miljöpartiet de Gröna
Paneldiskussion. Kulturlandskapets gröna utveckling för vår tid.

Bergiusdalgången ligger norr om Naturhistoriska Riksmuseet och söder om Lappkärrsberget. 

Haga-Brunnsvikens Vänner verkar för att Brunnsvikenområdets unika kulturlandskapsväv bevaras och utvecklas.

Print Friendly, PDF & Email