Förbättringar krävs i Översiktsplan för Stockholms stad

Översiktsplanen för Stockholms stad är alltför inriktad på målet att skapa nya bostäder och missar viktiga bestämmelser för Nationalstadsparken. Några exempel: 

  • studentlägenheter planeras på mark som inte får bebyggas,
  • man missar chansen att göra Norrtullsområdet till en attraktiv entré till Nationalstadsparken med ett Nobelcenter, och
  • man missar även möjligheten att skapa ett nytt Experimentalfält vid Bergianska trädgården.

Det anser Haga-Brunnsvikens Vänner i sitt yttrande över Stockholms stads översiktsplan.

Det övergripande målet för planen är att bygga 140 000 nya bostäder. Planen avviker från tidigare översiktsplaner utan att konsekvenser av det redovisas.

– Utformningen av Östra Hagastaden lever inte upp till planens mål att Norrtullsområdet ska bli en vacker entré till Nationalstadsparken. En entré är inte bara bebyggelse, även Sveavägen, Valhallavägen och Norrtullsgatan behöver förändras för att skapa en vacker och ändamålsenlig entré, säger Märtha Angert Lilliestråle, ordförande i föreningen.

Föreningen föreslår att det nya Nobelcentret läggs på den tidigare bensinstationstomten vid Norrtull. Platsen är ”stadens viktigaste reklampelare” och är lämplig för en byggnad som kan väcka internationell uppmärksamhet vad gäller forskning, utbildning och rekreation.

Nytt Experimentalfält istället för väg

Roslagsvägen och Roslagsbanan är kraftiga barriärer mellan Bergianska trädgården och resten av Nationalstadsparken österut. Båda bör förläggas i tunnlar – vägreservat finns sedan tidigare. Området bör på nytt odlas upp som en ny form av Experimentalfält.

– Vi vill att området ska bli ett hortikulturellt center. Idag är området gräsbevuxet eller belagt med asfalt. Det är en stor utmaning att när vi bygger så täta städer kunna ha utrymme för stadsodling och att tillgodogöra oss ekosystemtjänster, säger Märtha Angert Lilliestråle.

Felaktigheter om Vetenskapsstaden

Stockholm stad anger felaktigt att Albano och samtliga institutionsområden i Vetenskapsstaden utgör ”tät” stadsbebyggelse. Den är ”gles” i Nationalparksplanen och att göra en sådan ändring strider mot 7 § Miljöbalken, påpekar Haga-Brunnsvikens Vänner.

Det behövs en mer genomtänkt plan för Lappkärrsberget och Bergiusdalgången. Studentbostäder kan byggas uppe på Lappkärrsberget, men det strider mot tidigare utfästelser och lagstadgade skrivningar att lägga sådana bostäder i dalgången söder om berget, anser föreningen.

Mer information

Läs hela skrivelsen om översiktsplanen från Haga-Brunnsvikens Vänner (pdf 201 kB)

Kontakt

Märtha Angert Lilliestråle, mal@caloma.se,

Print Friendly, PDF & Email

Om webbredaktör

Suzanne Kolare har ändrat dessa inställningar för att minska risken för hackerattacker 2016-12-19
Det här inlägget postades i Blandat, Yttranden. Bokmärk permalänken.