Bli medlem

Mycket är på gång runt Brunnsviken. Området är en del av Nationalstadsparken – en värdefull lunga i storstaden som inte får exploateras. I parken ordnas en mängd evenemang och natur- och kulturguidningar.

Gå med i Haga-Brunnsvikens Vänner så kan du påverka utvecklingen och få veta vad som sker.

Om oss

Haga-Brunnsvikens Vänner deltar i Länsstyrelsens samarbete om Nationalstadsparken. Vi är remissinstans för Solna och Stockholms kommuner när det gäller projekt inom området och utveckling i närområdet. Det är viktigt att vi har ditt stöd för att driva frågor om att bevara natur- och kulturvärdena.

Du kan följa vår verksamhet här på webben och i Haga-BrunnsvikenNytt,  ett nyhetsbrev som utkommer två gånger om året och innehåller intressanta artiklar om området.

Haga-BrunnsvikenNytt 

Läs verksamhetsberättelsen från 2016 (pdf)

Fest och guidningar

Den Kungliga Nationalstadsparken är stor och omfattar området från Sörentorp, i Ulriksdal,  Haga, Norra och Södra Djurgården till Fjäderholmarna.  Den invigdes 1995 och är den första i sitt slag i Sverige och utomlands.

Haga-Brunnsvikens Vänner prioriterar att göra Haga och Ulriksdal mer tillgängliga och lockande för boende i Stockholms och Solna samt för turister. Många utländska turister besöker Ljusfesten vid Brunnsviken som äger rum i november och arrangeras i samverkan med ett 40-tal organisationer. Sista veckan i maj lockar Hagadagen med ett allt större utbud av natur- och kulturguidningar.

Gå med nu

Föreningens plusgiro är 428 37 57 – 5

Årsavgift 2017:

  • 185 kr medlem
  • 260 kr familj
  • 75 kr studerande
  • 500 kr företagsmedlem

Här kan du titta på föreningens stadgar

Stöd vår verksamhet

Du kan skicka ett valfritt belopp till plusgiro 428 37 57-5 eller Swisha till 123 369 8040

Print Friendly, PDF & Email