Välkommen till Haga-Brunnsvikens vänner

Årsmötet över

Den 29 mars höll vi årsmöte i Haga-Brunnsvikens Vänner. Märtha Angert Lilliestråle omvaldes som ordförande. Ny ordinarie medlem i styrelsen är Beatrice Sundberg som också är ordförande i Naturskyddsföreningen i Stockholms län. Hon var tidigare suppleant. Sylvia Dovlén är nu suppleant och tidigare ordinarie medlem. Anne Utter och Töres Theorell omvaldes för en period av två år.

Se hela styrelsen
Läs verksamhetsberättelsen för 2016

Boka 21 maj för Hagadagen!

Kom till Hagaparken söndag 21 maj! Program för barnen, musik och föreställning om Gustav III. Det blir guidade vandringar i Gamla och Nya Haga, kanske också en gökotta.

I år uppmärksammar vi också ”Gröna kilarnas dag” i Hagaparken.

Läs mer om Hagadagen 2017

Årsmöte och seminarium 29 mars:

Livsnödvändiga lungor i stadens närhet

Dagens krav på kulturlandskapet – att klara försörjning och rekreation

Välkomna till ett spännande seminarium på årsmötesdagen 29 mars. Årsmötet börjar kl 12.30 och seminariet pågår kl. 14-17. Det är öppet för alla!

Läs mer om det preliminära programmet!

Nya numret av Haga-Brunnsviken Nytt ute nu

Nyhetsbrevet har skickats ut till medlemmar. Du kan läsa det och innehållet på webben. I detta nummer

 • Ordförande har ordet
 • Allt om seminariet ”Livsnödvändiga lungor i stadens närhet”
 • Så skrev Gustav III
 • Följ Töres Theorells cykelväg från hemmet på Karlbergsvägen till till arbetsrummet i Frescati.
 • Carl Eldhs ateljeémuseum – ett unikt tidsdokument där nuet gör sig påmint
 • Vad åt Gustav III? Jo, anka med citron. Läs receptet.

Läs Haga-Brunnsviken Nytt 1/17

Länsstyrelsen: Minska byggplanerna för Bergiusområdet och Kräftriket

Det är svårt att ytterligare förtäta områdena vid Bergiusvägen och Kräftriket i Nationalstadsparken, anser Länsstyrelsen i sitt yttrande över översiktsplanen för Stockholm stad.

— Vi har svårt att se att en omfattande förtätning i områden kring Kräftriket och Bergiusvägen kan ske utöver bebyggelsen vid nya Albano. Ytterligare exploatering i dessa områden kan endast ske om det överensstämmer med intentionerna i 4 kap. 7 § MB och inte påverkar viktiga natur- och kulturhistoriska värden negativt, skriver länsstyrelsen.

Nationalstadspaskens funktion som nav i stadens och regionens grönstruktur bör tydligare framgå av översiktsplanen. Det är viktigt som vägledning i kommande detaljplanering, anser länsstyrelsen.

Läs mer om vad Länsstyrelsen samrådsyttrande

Förbättringar krävs i Stockholms översiktsplan

Översiktsplanen för Stockholms stad är alltför inriktad på målet att skapa nya bostäder och missar viktiga bestämmelser för Nationalstadsparken, anser Haga-Brunnsvikens vänner. Några exempel:

 • studentlägenheter planeras på mark som inte får bebyggas,
 • man missar chansen att göra Norrtullsområdet till en attraktiv entré till Nationalstadsparken med ett Nobelcenter, och
 • man missar även möjligheten att skapa ett nytt Experimentalfält vid Bergianska trädgården.

Läs mer om vårt yttrande till Stockholms stad

Vingslag över Haga

Ta chansen att höra mer om Hagaparken och Brunnsvikens historia ur olika perspektiv. Sex kungliga akademier har satt ihop en föreläsningsserie i samarbete med Kommittén för Gustavianska Parken. Start 21 januari. Fri entré, men anmälan krävs.

Temat är en resa i tiden över Haga och Brunnsviken, parkens idémässiga bevekelsegrunder och tillkomst.

Plats och anmälan

Föreläsningarna hålls kl 15.00 i Konstakademiens hörsal Fredsgatan 12, Stockholm. Därtill inbjuds till två promenader i Haga.

Fri entré men på grund av begränsat antal platser krävs föranmälan. Biljetter till föreläsningar och vandringar kommer att släppas åtta dagar före respektive arrangemang. Föranmälan görs via webbplatsen för Vingslag över Haga.

Välkommen att ladda ner en presentation av Vingslag över Haga på Konstakademins webbplats

De sex akademierna är Kungl. Akademien för de fria konsterna (1735), Kungl. Vetenskapsakademien (1739), Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (1753), Kungl. Musikaliska akademien (1771), Svenska Akademien (1786) samt Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (1811).

Hagaparken i vår

Hagaparken och Brunnsviken är öppet året om. Här är förslag på saker att göra under vintern:

Gratisnöjen

 • Spring Hagapark Run 5 km varje lördag och få tidtagning gratis. Fika efteråt.
 • Gå eller spring Hälsans stig runt Brunnsviken. Gå hela, eller gå hälften och ta buss eller tunnelbana hem igen. Se karta
 • Leta efter skatter med geocaching. Läs mer
 • Lär dig mer om Hagaparken via audioguide
 • Varva ner med mindfulness på Sinnenas stig. Läs mer

Evenemang och aktiviteter som kostar en slant

 • Lär dig mer om Haga med Guide på telefon (kostnad för ett samtal) Läs mer om telefonguidningen
 • Besök Fjärilshuset Haga Ocean
 • Upplev Edward Andersons växthus i Bergianska trädgården
 • Spana in och köp växter på Plantagen
 • Besök Carl Eldhs ateljémuseum
 • Ät en bit på Stallmästargården, Haga Forum, Koppartälten, Kafé Sjöstugan med flera matställen
 • Ta en guidad tur i Gustav III paviljong
 • Lyssna på musik på Kafé Sjöstugan. Läs om föreställningarna
 • Boka in dig på en visning på Confidencen Ulriksdals Slottsteater, till visningssidan

Ha en skön vår i Hagaparken!

Om oss

Haga-Brunnsvikens Vänner har sedan 1988 arbetat för att göra de värden som finns i området runt Brunnsviken mer kända för allmänheten och för att utveckla området som en levande natur- och rekreationsmiljö. Föreningen strävar efter att skydda områdets värden mot exploateringar.

Läs mer om oss och hur du blir medlem

Ta del av Hagaparkens audioguide här

Lyssna på Fjäriln vingad…       Facebookicontn

haga300tn

Koppartälten i Hagaparken

brunnsviken600tn

Brunnsviken en höstdag

 

 

 

 

The National City Park from 1995 – the area comprising Ulriksdal, Haga, Brunnsviken, Djurgården and Fjäderholmarna became the world’s first National City Park.